Hemtjänst i Upplands Väsby och  Sollentuna

Folkets Hemtjänst

Hemtjänst i Upplands Väsby och i Sollentuna

Välkommen till en hemtjänst med kvalité som sätter individens bästa i centrum.
Folkets Hemtjänst är verksam inom hemtjänst, ledsagning, avlösning i Upplands Väsby kommun och Sollentuna kommun. Vi driver även personligt assistans i hela Sverige. Vår målsättning är att genom att erbjuda insatser som kommunen beviljar den enskilde, underlätta deras tillvaro och genom det anhörigas vardag samtidigt som vi har en salutogent förhållningssätt som genomsyrar vår verksamhet. Det innebär att vi arbetar hälsofrämjande och försöker hitta vägar till att våra brukare bibehåller sin hälsa eller blir bättre i sitt hälsotillstånd. Förutom svenska talar personalen  engelska, thai, tigrinja, amhariska, arbasika, persiska och kurdiska.
Att våra brukare är delaktiga i sin omvårdnad och i den hjälp de får är en viktig och naturlig del i verksamheten, och för vår värdegrund. Vi strävar efter att våra brukare får det stöd och hjälp på det vis de önskar samt att de känner sig sedda, vilket främjar ett vital, meningsfullt och aktivt liv.

Välkommen att kontakta oss idag om du är intresserad och om du anlitar oss för hemtjänst och för personlig assistans i Upplands Väsby och i Sollentuna.

Vi erbjuder

Hemtjänst

Vi utför hemtjänstinsatser som din biståndshandläggare har eslutat om. För att ansöka om hemtjänst kontaktar du din komm

Ledsagning

Ledsaganing innebär att du får hjälp till och från exempelvis läkarbesök, sjukhus eller andra biståndsbedömda sociala aktiviteter såsom dag verksamhet.

Avlösning

Avlösning gäller närstående som vårdar och hjälper sina anhöriga hemma. Avlösning innebär att vår personal hjälper dig enligt ett biståndsbedömt beslut med dina insatser när din anhörig vistas utanför hemmet.

Personlig assistans

Om du behöver personlig assistans ska du kontakta din kommun eller kontakta försäkringskassan. Vi tillsammans med dig utser en assistans som du känner dig trygg och nöjd med.

Värdegrund

Folkets hemtjänst värdegrund präglas av ett salutogent förhållningssätt i arbetet som i stort handlar om hur vi kan arbeta för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening.
Detta synsätt i verksamheten möjliggör för personalen att se individen i sin helhet och fokusera på de faktorer som framhäver individens välbefinnande samt skapa en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro för den enskilde.

Nyckelord: respektfullhet, lyhördhet, delaktighet, självständighet, trygghet och flexibilitet
Vi bemöter varje individ i den livsfasen han/hon befinner sig i, genom att tillvarata dennes förmågor och vara lyhörda för dennes behov och önskemål. Utförandet av insatserna ska bidra till att våra brukare känner välbefinnande genom en trygg tillvaro samt delaktighet i utförande av insatserna och ha inflytande över innehållet och utformningen av de beviljade insatser oberoende av deras förutsättningar. Folkets Hemtjänsts insatser är av god kvalité där brukaren och dess anhöriga får ett gott och ödmjukt bemötande. Vi har i mål att flexibelt anpassa utformningen av insatserna till våra brukarens önskemål.

Om oss

Folkets hemtjänst är verksam inom hemtjänst, ledsagning och avlösning i Upplands Väsby och Sollentuna kommun. Verksamheten styrs av verksamhetschefen Shabbo Khalighi som är examinerad socionom med inriktning mot äldre och funktionshindrade. Shabbo har vidareutbildat sig till magister inom organisation och ledarskap i socialt arbete. Verksamhetschefen har en lång arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg som undersköterska i både kommun och landsting, som biståndshandläggare samt som enhetschef och senare som verksamhetschef inom den privata sektorn. Vår personal har specialkompetens inom demenssjukdomar, vård i livets slutskede, stroke, psykiska funktionshinder och vård av personer med stort omvårdnadsbehov. Förutom svenska är personalens flerspråkighet och kulturkompetens viktiga tillgångar inom Folkets hemtjänst. Personalens bemötande har stor betydelse i det dagliga arbeten vilket grundar sig på individens  självbestämmande och delaktighet i sin vardag.

 

 

 

Har du några andra frågor?

08 12 83 63 83