Personlig assistans

Vi har personal med hög kompetens både när det kommer till själva omvårdnaden och till de personliga egenskaperna. Vårt företag har en värdegrund där vi lägger stor vikt vid att individen ska få en hög medbestämmanderätt och känna sig delaktig för att få en meningsfull vardag och tillgång till åtgärder som främjar hälsan.

Välkommen att kontakta oss för att få mer information om de tjänster vi erbjuder inom personlig assistans.

Tillstånd från IVO

Folkets Hemtjänst har tillstånd från IVO (inspektion för vård och omsorg) att bedriva hemtjänst och personlig assistans med hög kvalité under ledning av verksamhetschef Shabbo Khalighi med socionomexamen och magisterexamen i organisation och ledarskap i socialt arbete. Verksamhetschefen har mångårig erfarenhet inom vården, som biståndshandläggare samt som chef inom privat regi.

Personlig assistans finns i LSS lagen (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) Syftet med personlig assistans är att du som är beviljad personlig assistans ska kunna bo och leva ett självständigt liv och delta i samhällslivet som alla andra oavsett din funktionsnedsättning.

För att få beviljad personlig assistans måste du ha ett läkarutlåtande som beskriver ditt funktionshinder och hur detta påverkar din vardag. Du skickar din ansökan tillsammans med läkarutlåtandet till försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

Länk till försäkringskassans hemsida

Så ansöker du om personlig assistans i Stockholm

Du måste ansöka om personlig assistans hos din kommun eller på försäkringskassan, som kommer att fatta ett beslut om din rätt till assistanshjälp. Därefter väljer du själv vilken utförare ska hjälpa dig med din assistans.

Har du ett behov som motsvarar mindre än 20 timmar per vecka vänder du dig direkt till en LSS-handläggare eller biståndshandläggare på kommunen. Vänd dig till Stockholms kommunkontor för att få kontaktuppgifter.

Är behovet större än 20 timmar per vecka vänder du dig istället till Försäkringskassan som tar beslut om assistansersättning. Ersättningen innebär en kompensation som du sedan kan använda för att betala personal från det assistansbolag du väljer.

Det är där vi på Folkets hemtjänst kommer in i bilden. Du har möjlighet att anlita oss och får då tillgång till vår duktiga och engagerade personal.

Vi har personal till din assistans i Sollentuna & Upplands Väsby

Vi är även verksamma i Sollentuna och Upplands Väsby där vi har möjlighet att ta uppdrag som personlig assistent i alla typer av omfattning. Fördelen med att välja oss är att du blir mindre beroende av enstaka individer. Givetvis så får du fasta assistenter som känner dig väl och ledsagar dig i vardagen, men genom att vi har ett större team så behöver du inte oroa dig om någon av dina assistenter skulle bli sjuk.

Vi har ett team med välutbildad personal och tydliga rutiner som gör det enkelt för någon annan att hoppa in om behovet skulle uppstå. De flesta av våra medarbetare är utbildade undersköterskor, vilket gör att de redan i grunden har en medicinsk kompetens och lätt kan sätta sig in i dina behov.

Personlig assistans på dina villkor

En personlig assistent blir en stor del av din vardag och därför är det otroligt viktigt att du känner att den eller de personer som arbetar med dig känns trygga och att ni trivs ihop. Vi är alltid lyhörda för dina önskemål, både i omfattningen av assistansen och hur den ska utföras.

Du har rätt att känna att du behandlas med respekt och att du får möjlighet att utveckla dina intressen, växa och utvecklas efter just din förmåga. Vi finns vid din sida och ger dig stöd längs vägen.